Nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Drukuj
niedziela, 24 maja 2015 18:48W środę 13.05.2015 do Kościoła Kamedulskiego przy naszej szkole przyjechał o 19:00 obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na początku odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Piotra Jareckiego, w której uczestniczył dziekan dekanatu bielańskiego ks. Jan Szubka oraz wielu księży profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego, a także ks. Bogusław Jankowski – dyrektor Centrum Kultury „Dobre Miejsce”. W liturgii uczestniczył też diakon, były uczeń naszego liceum – Mikołaj Dobosz.

Po Mszy Świętej została odmówiona Litania Loretańska i Apel Jasnogórski. Później dużo osób zostało w nocy na czuwaniu przy obrazie.


Rano o 8:15 uczniowie naszego gimnazjum, a godzinę później uczniowie liceum wraz z nauczycielami uczestniczyli w godzinnym czuwaniu przy kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Odmówili w tym czasie m.in. dziesiątkę różańca świętego, Litanię do Najświętszej Maryi Panny oraz złożyli Akt Oddania się Matce Bożej. Podczas czuwania grał zespół muzyczny z naszej szkoły, w składzie: gitara - Małgorzata Łuczak, gitara - Krystian Kędroń i keyboard - Krzysztof Czerwiński.


Od 10:00 do 16:00 przed Obrazem czuwali studenci z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego Wydziału Teologicznego.


O 16:00 uroczyście przy dźwięku dzwonów pożegnano kopię obrazu.Matko Boska Częstochowska, miej w opiece naszą szkołę i nas samych!


Tekst: Krzysztof Czerwiński, kl. III