Święto Niepodległości PDF Drukuj Email

 

Wspomnienie walk o niepodległość

18 listopada w Archidiecezjalnym Gimnazjum Męskim w Warszawie obchodziliśmy 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W podziemiach kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach miały miejsce uroczystości składające się z kilku części.

Na początku obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez Koło Teatralne AGM pt. „Opór 39-45”.

Wspomnienie walk o niepodległość

18 listopada w Archidiecezjalnym Gimnazjum Męskim w Warszawie obchodziliśmy 91. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W podziemiach kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Bielanach miały miejsce uroczystości składające się z kilku części.

Na początku obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane przez Koło Teatralne AGM pt. „Opór 39-45”.

Zaczynało się ono krótkim filmem obrazującym męstwo Polaków podczas bitwy pod Wizną (8-10 IX 1939) i piosenką zespołu Sabaton „40:1”. Sam spektakl przedstawiał losy i historię naszych rodaków podczas II wojny światowej. Kolejne sceny ukazywały: wrzesień 1939, naradę polskich dowódców w czasie walk koło Głowna, okupację, Mały Sabotaż i epizod z historii Szarych Szeregów. Punktem kulminacyjnym przedstawienia była recytacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z lasu” i apel poległych. Zakończenie spektaklu było niezwykle wzruszające. Na środku sceny znak Polski Walczącej rozświetlony zniczami. Każda świeczka symbolizowała los jednego człowieka. Po przedstawieniu dr Zbigniew Osiński z Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadał o historii Polski przed wojną i okolicznościach wybuchu powstania w 1944 roku. Później wysłuchaliśmy ciekawych wspomnień uczestników walk powstańczych – pani Janiny Żbikowskiej, pana Stanisława Krupy oraz pana Andrzeja Rumianka – żołnierzy Szarych Szeregów batalionu „Zośka” . Goście otrzymali kwiaty, a spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem pamiątkowym. Myślę, że spotkanie wywarło na wszystkich duże wrażenie. Mam nadzieję, że teraz lepiej rozumiemy, jak trudne, ale i ważne dla naszego Narodu były czasy II wojny światowej.

Antoni Frej

Składamy serdeczne podziękowania: - p. Jarosławowi Hakenbergowi ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg” za zorganizowanie mundurów i części rekwizytów do przedstawienia oraz życzliwe wsparcie podczas spektakli,- p. Piotrowi Naginowi za pomoc w przygotowaniu zaproszenia oraz programu przedstawienia,- p. Rafałowi Roskowińskiemu za udostępnienie plakatów i komiksu „Wizna 1939” do dekoracji szkoły,- p. Bogusławowi Szostkiewiczowi ze Stowarzyszenia „Wizna 1939” za zgodę na wykorzystanie podczas przedstawienia videoklipu do piosenki „40:1” zespołu „Sabaton” oraz przekazanie szkole dodatkowych materiałów.